Sant Feliu Escola

ESF_f01_BN
ESF_f02_BN
ESF_f03_BN
ESF_f04_BN
bwd 1/4 fwd

 

ESF_p01
ESF_p02.
ESF_P03.
bwd 1/3 fwd

 

NOM DE L’OBRA: AULARI PER A 9 UNITATS DE PRE-ESCOLAR COL.LEGI BON SALVADOR

EMPLAÇAMENT: CARRETERA DE CORNELLÀ Nº15. (SANT FELIU DE LLOBREGAT)

DATA: FEBRER 1993 (FINAL D’OBRA)

PROMOTOR: CONGREGACIÓ “HIJAS DEL BUEN SALVADOR DE CAËN”

CONSTRUCTOR: EDICOSA

ALTRES COLABORADORS: ANTONIO SANCHEZ-FORTUN, arqte., JORDI ARDÈVOL, arqte. tècnic

PRESSUPOST (P.E.M.): 534.255,16 €

SUP. CONSTRUIDA: 1.011,37 m2

L'edifici en questió conté un conjunt de nou unitats destinades a Centre de Educació Infantil en compliment del previst en el Decret 1004 de novembre de 1991 relatiu al dos cicles que s'enpartiran en el centre.

La situació del edifici dintre de la finca, s'ha fet a partir de criteris funcionals (proximitat al edifici central i a la resta d'instal.lacions, etc.) com paisajistics, donat el gran valor que a aquest efectes te la citada finca.

El programa funcional del edifici es desarrolla en dos plantes, incloent en planta baixa tres aules, així com la resta d'instal.lacions annexes i necessàries a tenor de la legislació vigent: vestíbul, menjador, cuina-office, sala multiusos, despatx i sala de professors. La planta superior inclou un total de sis aules relacionades a través d'un passadís longitudinal il.luminat des de l'exterior per un del seus costats. L'accés entre les dos plantes s'estableix a través d'una escala central de dos trams, oberta lateralment envers la zona de jardí situada junt al accés de la sala d'actes existent, que es complementa amb una segona escala exterior d'un sol tram, situada en l'extrem oposat al accés principal.

Totes les aules, amb una superfície de 51 m2 i una capacitat de 25 alumnes, es situen a la façana que correspon a l'orientació sur-oest del edifici a efectes de garantir un correcte nivell de assolejament en la seva totalitat; els lavabos corresponents a cada unitat es situen així mateix en la façana sur-oest del edifici, com accés directe des de l'interior de l'aula, a efectes de garantir un màxim d'il.luminació i ventil.lació.

En la zona d'accés s'ha previst una zona porticada entre la sala de calderes i l'entrada principal amb l'objecte de donar un major protagonisme*

El pati de jocs es situa en front de les aules, en la zona amb la millor orientació, preveient una zona de jocs coberta per una pèrgola que es col.loca davant la zona destinada a menjador, protegint-la d'aquesta manera d'un exesiu assolejament

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105