Valdebebas

VLD_i01
VLD_i02
VLD_i01
VLD_i02
bwd 1/2 fwd

 

VLD_p01
VLD_p02
VLD_p01
VLD_p02
bwd 1/2 fwd

 

 

NOM:                                          PARC URBÀ VALDEBEBAS                                      

EMPLAÇAMENT:                      Parc de Valdebebas. Madrid

DATA:                                         JULIOL 2009

CLIENT/PROMOTOR:              Ajuntament de Madrid, Junta de Compensación de Parque de Valdebebas

ARQUITECTES:                           JON MONTERO MADARIAGA, ESTHER CATALÁN TERUEL, ELENA DEL POZO FERNÁNDEZ, MONTERO-GRÀCIA ARQUIECTES S.C.P

PRESSUPOST (P.E.M.):  

SUP.CONSTRUÏDA:                                    80 hectàries

Prèviament a l'elaboració del projecte, l'estat semi-natural del futur parc ens va plantejar una reflexió sobre el tipus de tractament i ordenació apropiat per a una zona verda que serveix de punt focal per a un nou desenvolupament urbà i avantsala d'un gran Parc Forestal.

Es per això que el projecte es concep com un parc-transició entre l'espai públic urbà (dur) i l'espai públic forestal, intentant concentrar la intervenció en la zona més propera a la trama urbana i a mida que el parc s'allunya d'aquesta realitzar una intervenció lo més mínima possible intervenint exclusivament en els recorreguts propis del parc. La idea del projecte sorgeix de la necessitat de resoldre les connexions i transició entre la trama urbana de nova ciutat i la trama (morfologia) en forma de "fulla" del gran Parc Forestal de nova creació, així com de la pròpia topografia del terreny.

Un cop localitzats els recorreguts principals, aquests s'entenen com "arrels" del nou Parc Forestal en forma de "fulla". Estos recorreguts neixen en les dos passarel·les del Parc Forestal, que creuen el curs de l'aigua (via pecuària) i adopten formes sinuoses mitjançant murs de formigó i murs de pedres aconseguint així una major adaptació topogràfica al territori i permetent que en determinats punts d'aquests recorreguts apareixin zones d'estar i franges de vegetació, i que es generin zones amb caràcter de plaça allà on la topografia és més plana i ho permet, identificant miradors i fites per a aprofitar les magnífiques vistes de la serra i connexions visuals destacables.

El perímetre del parc o zona de transició entre aquests recorreguts "arrels" i la trama urbana es soluciona mitjançant la creació d'una plataforma-franja de forma orgànica d'aproximadament 30m d'amplada i situada en la cota de la nova ciutat, en la que s'instal·len totes les necessitats d'equipament i serveis propis d'un parc urbà d'aquestes dimensions, ja siguin zones i equipaments lúdics i esportius, inclús un escenari per a activitats culturals, tant temporals com permanents a prop del nou Llac.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105