Passeig Vila Olimpica

PMVO_f01_BN
PMVO_f02_BN
PMVO_f03_BN
PMVO_f04_BN
PMVO_f05_BN
PMVO_f06_BN
PMVO_f07_BN
PMVO_f08_BN
bwd 1/8 fwd

 

PASSEIG_planta
PASSEIG_seccio
PASSEIG_planta
PASSEIG_seccio
bwd 1/2 fwd

 

NOM: PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL PASSEIG MARITIM DEL POBLE NOU A BARCELONA

EMPLAÇAMENT:  TRAM ENTRE EL CARRER ZAMORA I CARRER FERROCARRIL (VILA OLIMPICA)

DATA:  FEBRER 1990 (FINAL D’OBRA)

CLIENT/PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BARCELONA / M.O.P.U

CONSTRUCTOR: CUBIERTAS Y MZOV S.A.

COL.LABORADORS: ANTONIO FONT, arqte., ANA Mª CASTAÑEDA, ing./arqta.

PRESSUPOST (P.E.M.):  11.803.448,96 €

SUP.CONSTRUIDA:  50.000 m2 DE SÒL

A partir de les previsions del traçat general contingudes en el vigent Pla Especial d'Ordenació Urbana de la Façana al Mar, i de les dades definitives en quan al traçat, rasants i acabats del lateral mar del Cinturó Litoral, el present projecte constructiu dessarrolla la solució adoptada per al nou Passeig Marítim amb les caracteristiques i justificacions següents i que estan integrades per tres bandes paral.leles, de dimensions i continguts diferents.

La primera, de transició des del lateral mar del Cinturó Litoral, està destinada a aparcament de vehicles en bateria, a tots dos costats d'una calçada de sis metres d'amplària. La disposició del arbrat, el tipus de paviment (panots amb junta de gespa) i la iluminació, tracten d'aconseguir un espai que, sense deixar de respondre a la seva funció d'aparcament, tingui un aspecte d'espai ajardinat o parc.

La segona, de 18,80m d'amplària, que denominarem Passeig d'Hivern, és propiament l'espai destinat al passeig peatonal, amb successió de trams arbrars i plaçes, unes de connexió peatonal amb el Parc del Litoral i altres on es localitzen els "xiringuitos" de serveis del passeig urbà. El paviment es dominantment de sauló, excepte en les tres plaçes principals i les rampes d'accés a la platja (paviment de formigó amb relleu).

La tercera i darrera franja, que denominarem Passeig d'Estiu, d'una amplària lliure de 6,20m a partir dels murs de contenció de les rampes d'accés a la platja, és un passeig pavimentat amb pedra gallega en tires de diferents amplades sortides de serra, amb contacte amb la platja per tres esglaons. Els "xiringuitos de platja" es col.loquen precisament junt a aquest passeig baix, sobre plataformes de fusta que penetren lleugerament en la sorra i que són el seu suport i el de les dutxes al servei de cada tram de platja.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105