Urb. Bon Salvador

BSV
bwd 1/1 fwd

 

BSV
bwd 1/1 fwd

 

NOM DE L’OBRA: PROJECTE D’URBANITZACIO SECTOR “BON SALVADOR” DEL MUNICIPI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

EMPLAÇAMENT: DELIMITAT PER CRTA. BV-2001, LIMIT T.M. SANT JOAN DESPI, CARRER LAUREÀ MIRO I PINEDA QUATRE TORRES

DATA: DESEMBRE 2004 (ACTUALMENT EN FASE D´EXECUCIÓ)

PROMOTOR: JUNTA DE COMPENSACIÓ “CAN BERTRAND” / YONET S.L.

CONSTRUCTOR:

ALTRES COLABORADORS: MONTERO-GRACIA, arqtes., ANTONI BAIGES, arqte, MIREIA MATAS, arqta.

PRESSUPOST (P.E.M.): 3.028.480,00 Euros

SUP. CONSTRUIDA: 114.941 m2

L'objectiu d'aquesta urbanització es el de desenvolupar l'àmbit ocupat per dos polígons industrials de tipologia marcadament obsoleta, a fi efecte de fe front a la demanda de nous habitatges, rehabilitant i equipant el sector i dotant-lo de l'accessibilitat que li manca en aquests moments.

Els equipaments i espais verds al servei del sector, tenen també la vocació de millorar el grau d'equipament de l'entorn.

L'accés al sector s'ha resolt a partir de la potent vialitat existent (avd. de Laureà Miró i carrer d'Armenteres) i prevista (variant de la N-340, situada en el límit de terme municipal) en el perímetre del mateix. Per tant, la connexió dels vials estructurants del sector amb la vialitat exterior, atorga als terrenys objecte d'ordenació, un alt grau d'accessibilitat des dels municipis de l'entorn i una molt bona relació amb el centre de la població.

L'estructura viària interna del sector, s'organitza a partir d'un vial, perpendicular a la variant prevista de la N-340. Aquest vial-passeig organitza l'edificació i els espais lliures previstos, enllaçant la futura variant de la N-340 amb un vial de nova creació que connecta el carrer d'Anselm Clavé amb l'Avinguda de Laureà Miró.

L'aparcament de vehicles dins de l'espai públic, es situen en la quantia requerida per les noves densitats. 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105