Concurso Complejo deportivo en Gorliz (1er premio)

AERIA A 01
AERIA B 01
AERIA C 01
CARRER 03-A
PISCINA 03-A
PISTA 03
bwd 1/6 fwd

 

LOGICA-EMPLA
section
LOGICA-EMPLA
section
bwd 1/2 fwd

 

NOM DE L’OBRA: NOU CONJUNT D'EDIFICIS EN EL COMPLEX ESPORTIU-MUNICIPAL DE GORLIZ 

AUTORS: JON MONTERO MADARIAGA I INMANOL MONTERO VIAR ARQUITECTES / EPTISA ENGINYERIA

EMPLAÇAMENT: Gorliz, Bizkaia. País Vasco.

DATA: 2011

CLIENT/PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GORLIZ

CONSTRUCTOR: ______

PRESSUPOSAT (P.E.M.): ______

SUP. CONSTRUÏDA: 9.689,90 m2

La ubicació proposada per a les noves dotacions esportives en el municipi de Gorliz forma part de la zona esportiva actual de Uresarantze, completant els camps de futbol, pista de tennis i atletisme existents.

El recinte en el qual es pretenen situar aquestes noves instal·lacions forma part d'un paisatge dominat per una forta topografia que acaba per conformar una depressió protagonitzada per plataformes escalonades amb l'objecte d'albergar els usos esportius. Un marc de vegetació arbòria formada majoritàriament per pins i alzines constitueix l'entorn paisatgista d'aquest conjunt esportiu que ocupa el que, en èpoques de la nostra infància, constituïen els “arimunes”, conjunt de dunes de sorra de caràcter atlàntic de gran altura, que protagonitzaven bona part dels nostres jocs i diversions estiuenques… En l'actualitat, les restes d'aquests “arimunes” constitueixen un gran espai destinat a l'ús públic que, equipat per barbacoes i jocs infantils s'ha convertit a la segona zona verda més visitada de Bizkaia.

La ubicació de l'edifici proposat respon a la voluntat de mantenir com a referència, l'eix longitudinal existent en el recinte esportiu, materialitzat en l'actualitat per un recorregut per als vianants que parteix del camp de futbol i que mitjançant escales va salvant les diferents plataformes de pujada en adreça nord. Així, l'edifici situa el seu accés i centre de gravetat en aquest eix nord-sud, i és a partir d'aquest centre que bascula i es distribueix en forma de ventall. Aquest moviment permet dividir l'edifici en tres volums principals, el central que es correspondria amb l'eix del recinte i que situaria els accessos principals i comunicacions verticals, un segon volum situat a l'est del primer on se situarien principalment les piscines, zones termals, vestuaris, zona de gimnàs i solàrium exterior, i un tercer volum situat a l'oest del primer en el qual se situaria el frontó, vestuaris i les pistes de pàdel.

L'edifici es planteja amb dos accessos, el primer, situat enfront del carrer Uresarantze, constituiria el nou accés per als vianants del conjunt, donada la proximitat de l'aparcament públic existent en el vial així com la proximitat, al costat del restaurant Begoña, d'una parada del transport públic. Aquest accés suposaria una alternativa als actualment existents a les zones inferiors i intermèdies del conjunt, aprofitant així la possibilitat d'accedir des de la plataforma superior mitjançant un recorregut en el qual la geometria ondada de la coberta ens permet emmarcar el paisatge. El segon, situat sobre la cota del camp de futbol artificial i que es produeix gràcies al moviment en planta en forma de “ventall”, permet recollir els recorreguts per als vianants interiors del conjunt, així com el necessari accés dels vehicles de servei.

Aquest edifici està pensat per poder construir-se en dues fases, una primera en la qual es podria construir el volum d'accés, comunicacions verticals i administració, així com el situat a l'est del mateix i que albergaria la piscina, zones termals, vestuaris i gimnàs i una segona fase en la qual es construiria l'edifici situat a l'oest i que albergaria el frontó amb els seus vestuaris, i les dues pistes de pàdel.

En l'exterior es ressituen les dues pistes de tennis, inicialment sense cobrir, però amb la possibilitat de fer-ho fàcilment en un futur, donades les condicions topogràfiques previstes en el projecte. 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105