Concurso Confederación Hidrográfica Miño-Sil

CHMS 01_3
CHMS 03_cajas
CHMS 04_cubierta
CHMS 06_plaza auditorio
CHMS 7_ 2
CHMS 7_1
bwd 1/6 fwd

 

CHMS_1
CHMS_11
CHMS_2
CHMS_3
CHMS_4
CHMS_5
CHMS_6
CHMS_8
CHMS_9
bwd 1/9 fwd

 

NOM DE L’OBRA: CONCURS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL MIÑO-SIL 

AUTORS: JON MONTERO MADARIAGA, NAIARA MONTERO VIAR I JAVIER SUANCES PEREIRA ARQUITECTES

EMPLAÇAMENT: Ourense. Galicia.

DATA: OCTUBRE 2011

CLIENT/PROMOTOR: AJUNTAMENT D'OURENSE I CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL MIÑO-SIL

CONSTRUCTOR: ______

PRESSUPOSAT (P.E.M.): 4.500.000€

SUP. CONSTRUïDA: 5.795 m2

SUP. CONSTRUIDA: 5.795 m2

El projecte sorgeix del propòsit de resoldre una sèrie de problemes urbanístics latents a la zona, oferir uns espais públics interessants, així com aconseguir un edifici clar en funcionament i integrat a la nova franja d'equipaments públics de la ciutat.

Veient la parcela en el seu estat actual i el seu entorn immediat es detecta un gran problema urbanístic de circulació per als vianants i desconnexió dels espais públics i equipaments que estan prevists per a la zona.

És fonamental resoldre aquesta circulació, per aconseguir un corredor que continuï el passeig de la ribera del riu, així com el que es produeix sobre el riu a través del pont que arriba fins al centre de la ciutat.

Es proposa l'ampliació de la seccions de pas que es desenvolupen en el lateral nord de la parcel•la, establint un recorregut que arriba a un espai creat per a la proposta, de plaça pública, que s'integra a l'edifici mitjançant la introducció d'un mateix llenguatge a l'interior del mateix.

El projecte articula en dos volums de 6 metres de crugia, units l'un a l'altre pel nucli de comunicacions verticals. Aquests volums es caracteritzen per formalitzar-se de manera que s'integren en el seu entorn i solucionen els requeriments per al control lumínic i d'incidència solar.

Volum 1: és un volum més sobri, de línies rectes que s'integra amb el llenguatge dels habitatges confrontants

Volum 2: es torna més orgànic, treballant les façanes en corba amb llepis verticals de vidre de colors, que aconsegueix integrar-se en l'alçat que, des del riu, proporciona els espai verds confrontants, sent la peça que tanca una successió d'alçats d'edificis singulars, participant el color canviant dels arbres d'aquest passeig fluvial, que es desenvolupa en el marge del riu. S'aconsegueix d'aquesta forma un nou referent per a la ciutat, una icona, que se situa en una de les principals entrades a la ciutat, que s'equipara al gran dinamisme formal que ofereix a la ciutat el Pont del Mil•lenni, presentant una imatge avantguardista d'Ourense a tot aquell que ho visita i que els ciutadans poden gaudir.

Mitjançant la diferenciació de l'edifici en dos volums es genera un esquema de funcionament de planta molt clar, situant, en les plantes superiors, en un dels volums, tots els despatxos de les unitats: volum 1, mentre que en el volum 2, es col•loquen totes les zones comunes d'oficina paisatge i les sales específiques de les unitats.

L'optar per aquesta volumetria en volums de crugia de 6 metres s'aconsegueix que l'estructura de formigó sigui senzilla i econòmica i l'elecció dels sistemes de doble pell que s'utilitza en la façana permet el control lumínic, la ventilació i el control acústic. 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105