Urb. Calella

00
01
09
12
14
19
20
21
H17E5310
bwd 1/9 fwd

 

AZC_PLANOS
bwd 1/1 fwd

 

NOM: PLA PARCIAL, PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ I PROJECTE D’URBANITZACIÓ SUD 4 SECTOR RESIDENCIAL “RIERA CAPASPRE” I SUD 6 SECTOR INDUSTRIAL CALE

EMPLAÇAMENT: SECTOR SUD-4 RESIDENCIAL “RIERA CAPASPRE” I SUD-6 SECTOR INDUSTRIAL A CALELLA DE MAR

DATA:  EN FASE  APROVACIÓ INICIAL, 2008

CLIENT/PROMOTOR: GESTVIA (AJUNTAMENT DE   CALELLA DE MAR)

CONSTRUCTOR:

COLLABORADORS: IDOM, Enginyeria i Sistemes SA., ESTHER GATELL I POCH (enginyer de CCP), CAROLINA MIRAPEIX (advocada), MONTERO-GRACIA, arqtes SCP

PRESSUPOST (P.E.M.): 7.992.901,00 € (SUD-4) i 14.461.941,15 € (SUD-6)

SUP.CONSTRUIDA: 169.171,42 m2  (SUD-4) i

Calella en aquests darrers anys, ha experimentat un destacat creixement urbà així com importants canvis en la configuració de la seva infraestructura urbana tot creant uns nous escenaris susceptibles d'un desenvolupament urbà adequat a les futures necessitats del municipi que han justificat la tramitació d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Calella. Aquest nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calella proposa, entre d'altres, que el sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-4. Sector residencial "Riera Capaspre Central" es pogui transformar en sòl urbà mitjançant la tramitació d'aquest Pla Parcial urbanístic.

Així mateix que el sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-6.Sector "Industrial" d'activitats econòmiques i industrials, es pogui transformar en sòl urbà mitjançant la tramitació d'aquest Pla Parcial Urbanístic.

En primer lloc cal destacar com a principal objectiu d'aquest planejament la voluntat d'ordenar i desenvolupar un sector que, per extensió i localització urbana, constitueix una de les principals zones de creixement industrial, terciari i de serveis de qualitat, del municipi de Calella, tal i com es defineix en el nou Pla d'ordenació urbanística municipal de Calella (POUM). El sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-6. Sector "Industrial" d'activitats econòmiques i industrials.

La creació d'una nova reserva de sòl industrials per a ubicar-hi noves activitats econòmiques i industrials, es troba en la línia de potenciar un creixement equilibrat, que promogui la desestacionalització de l'economia del municipi.

Tanmateix, associat al desenvolupament del sector, juntament amb el del sector SUD-4, permetrà la obertura del nou accès nord de la població, que enllaçarà l'actual via d'accès a l'autopista amb el nou vial bàsic previst en el POUM, situat al costat de la riera Capaspre.

L'objectiu pel què fa a la vialitat, és estructurar una xarxa viària que no depengui exclusivament de l'actual carretera N-II. L'habilitació d'aquest nou accés, que sortint de l'actual accés a l'autopista C-32, permeti accedir directament a l'àrea hotelera a través de la riera de Capaspre, que alhora s'ha de reconvertir en un nou eix central de la ciutat.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105