Rehabilitación en la C/General Mola

00-NAIRARA MONTERO-FACHADA
01 - NAIARA MONTERO-GALERIA
02 - NAIARA MONTERO-PUERTA CORREDERA
03 - NAIARA MONTERO
05 - NAIARA MONTERO-ESCALERA
06 - NAIARA MONTERO
07 - NAIARA MONTERO
08 - NAIARA MONTERO-PUERTA
09 - NAIARA MONTERO-COCINA
10 - NAIARA MONTERO
11 - NAIARA MONTERO-ESCALERA
bwd 01/11 fwd

 

GML_01_planta baja
GML_02_planta tipo
GML_03_planta altillo
GML_04
GML_05_secci?n BB
GML_06
bwd 1/6 fwd

 

NOM  DE L´OBRA: REHABILITACIÓ DE TRES VIVIENDES I LOCAL COMERCIAL

AUTORS: NAIARA MONTERO VIAR

EMPLAÇAMENT: C/ General Mola Nº 16. A Coruña

DATA: Junio 2009

CLIENT/PROMOTOR: BEATRIZ MARCHESI DE ALBI

CONSTRUCTOR: ______

PRESUPOST (P.E.M.): ______

SUP. CONSTRUIDA: 210 M2

La parcel.la corresponent al número 16 del carrer General Mola de la Corunya es troba catalogat en el Pla Especial de Protecció i Reforma de la Ciutat Vella i Peixateria de La Corunya de 1998 (PEPRI) com poma fragmentada en Peixateria.

L'edifici està considerat com a representatiu d'una tipologia edificatòria que es presenta amb contundència i uniformitat en el teixit edificat de la Peixateria i de notable qualitat de disseny i construcció. La seva antiguitat s'estima en 100 anys, sense existir determinació de la data exacta.

En l'actualitat, el solar es troba ocupat per una edificació classificada com a estat ruïnós. La normativa ens permet rehabilitar l'edifici d'acord amb les Ordenances de l'Edificació i Plans d'Ordenació publicats en el PEPRI

Conservem estructura, rehabilitadora i substituint-la per una de similars característiques en cas de ser necessari, murs, balcons, galeria de fusta, fusteries i escala existent.

Les característiques principals de l'edifici, són la façana actual, amb galeria de fusta i balcons de pedra, l'acabat en zinc de la coberta i façana en última planta, l'escala a conservar i diferents motllures i acabats interiors.

L'actuació no afecta la superfície de la envoltant constructiva de l'edificació.

El programa d'habitatges es desenvolupa en 3 plantes de pis, a raó d'1 en planta primera, 1 en planta segona i 1 en planta tercera amb aprofitament de baix coberta. La planta baixa es destina a local comercial, quart d'instal .lacions i portal d'accés als habitatges superiors.

L'edifici conté un portal amb ascensor i una escala, a conservar l'existent, amb la seva corresponent il luminació i ventilació artificial. En el nucli d'escala s'han previst els eixides suficients per a albergar les instal.lacions generals.

Els habitatges projectats es consideren habitatge mínim, amb un programa de vestíbul, cuina, estada-menjador, lavabo, i un dormitori principal, amb una superfície total de 38.00m2 útils en planta primera, 43.70m2 útils en planta segona i 48.50 m2 útils en planta tercera. Tots els habitatges són més, segons dicta el PXOM, exteriors, i és condició necessària per als habitatges mínimes, tenir com a mínim l'estada-menjador amb buits al carrer 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105