Concurs del nou edifici judicial a Pontevedra

JZP_0
JZP_1
JZP_2
JZP_3
JZP_4
JZP_5
JZP_6
JZP_7
bwd 1/8 fwd

 

JZP_1
JZP_2
JZP_3 JPG
bwd 1/3 fwd

 

NOM DE L’OBRA: CONCURS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU EDIFICI JUDICIAL A PONTEVEDRA

AUTORS: JON MONTERO MADARIAGA I NAIARA MONTERO VIAR ARQUITECTES / ICEACSA ENGINYERIA

EMPLAÇAMENT: Pontevedra. Galicia.

DATA: ABRIL 2012

CLIENT/PROMOTOR: S.I.P. (Societat Pública d'Inversions de Galícia)

CONSTRUCTOR: ______

PRESSUPOSAT (P.E.M.): 22.000.000 €

SUP. CONSTRUÏDA: 24.152 m2

L'edifici volumètricament es concep com un volum tancat lleugerament introvertit que mitjançant un tancament de xapa perforada s´aconsegueix que es percebi tant interior com exteriorment molt lleuger. S´ha optat per una tipologia de mançana tancada present en els voltant aconseguint un volum exteriorment net i compacte que adquireixi molta presència a la zona articulant-se com un referent per a l'entorn i per a Pontevedra. La forma s'extreu de les traces que se'ns donen en la parcel•la , creant tres nous espais públics i d´intentar dialogar amb el edifici existent dels jutjats de "A Parda". Aquests tres espais públics tenen diferents funcions: espai exterior d´entrada principal al edifici a, entrada privada dels jutges i espai entrada jutjats de guàrdia del edifici " A Parda" i per últim un espai vinculat a la sal de bodes.

El tancament que es proposa de xapa d'acer perforada te diferents densitats de perforació en funció de la zona que se situï a l'altre costat de la xapa, segons la necessitat d'entrada de llum natural per a aquest espai. La xapa es conjuga amb una segona pell de vidre que serà en algunes parts practicable per a la ventilació dels espais i les circulacions. Aquesta doble pell ens proporciona la combinació perfecta per aconseguir un edifici molt continu en l'exterior però que permet la ventilació i l'entrada de llum.

L'edifici malgrat tenir una volumetria neta igual en totes les seves plantes en algun punt aquesta volumetria es "forada" per aconseguir unes terrasses en cadascuna de les plantes. Les plantes més "publiques" baixa i primera tenen un gran espai central " pati" amb uns grans lluernaris. La coberta d´aquest pati es transforma en un gran espai verd exterior a la planta primera.

L'edifici s'uneix amb l'edifici contigu en dos plantes. A la planta soterrani conectant els aparcaments i els arxius generals i a la planta primera on s´ubiquen les sales de vistes tant en el edifici existent com en la nova seu de jutjats de Pontevedra. 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105