La Marina

MAR_f01
MAR_f02
MAR_f03
MAR_f04
bwd 1/4 fwd

 

MAR_p01_
bwd 1/1 fwd

 

 

NOM: CONCURS: ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURA URBANÍSTICA EN ELS ÀMBITS DE LA DARSENA “LA MARINA” I MOLL DE TRANSANTLANTICS DE LA CORUNYA

EMPLAÇAMENT:  ZONA DE LA DÀRSENA DE LA MARINA A CORUNYA (GALICIA)

DATA:  FEBRER 2007

CLIENT/PROMOTOR: AJUNTAMENT DE A CORUNYA

COLLABORADORS: NAIARA MONTERO, arqta.

PRESSUPOST (P.E.M.): 16.000.125,95 €

SUP.CONSTRUIDA: 112.000 m2

Una primera reflexió sobre la problematica urbana de la Dàrsena de la Marina i el seu entorn en la ciutat de A Corunya permet situar i analitzar les principals deficiencies o contradiccions urbanes que en l'actualitat pateix aquest sector tan estrategic en la formació histórica de la ciutat i a la vegada, tan present en el imaginari urbà de la majoria del colectiu dels seus habitants.

Es necessari una primera consideració i es que la pràctica totalitat dels terrenys objecte d'aquest avantprojecte son terrenys guanyats a la mar i que, per tant, han estat o estan subjectes a les problematiques físiques, funcionals o administratives, propies de les diferents autoritats portuaries responsables i que aquesta és, segurament, la principal causa de la disfuncionalitat urbana que podem observar actualment.

Certament, i de forma similar a altres zones portuaries, en A Corunya el port ha crescut d'un manera desordenada com una especie de "anti-ciutat" tencada en si mateixa com a fortaleza i, d'alguna manera, ignorada per la vida ciutadana. El creixent augment del trafic automovilistic i la seva escasa planificació han contribuit, de bona forma, a la forta degradació dels espais públics abocats al port.

Objectius de la proposta: Transformació de la dàrsena de la Marina en un espai amb caràcter de "bulevar" i forta centralitat urbana. Màxima integració dels espais portuaris en el sistema d'espais públics de la ciutat. Soterrar i racionalitzar bona part del tràfic rodat reduint l'espai viari en superficie. Redimensionar i dignificar l'espai lliure inmediat al front edificat de la Marina. Consideració del "muro" del Parrote com element generador de un nou espai urbà que, a manera de relectura, en termes de modernitat, del antic baluart defensiu resolgui el lliurament de la dàrsena amb el Passeig Marítim, les instal.lacions de la Solana i la part alta de la Ciutat Vella. Creació de "topografies artificials" que, de forma semblant a les intervencions del "Land Art", permeten caracteritzar i acotar el paissatge urbà dotan al sector de llocs elevats que faciliten les extraordinaries vistes de la Marina i de la ría del Burgo.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105