Torre Fleming

TFM_f01
TFM_f02
TFM_f03
TFM_f04
bwd 1/4 fwd

 

TFM_p01_w
TFM_p02_w
TFM_p01_w
TFM_p02_w
bwd 1/2 fwd

 

NOM DE L’OBRA: TORRE FLEMING: EDIFICI EN ALÇADA DE 143 VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN L’AVINGUDA DIAGONAL DE BARCELONA

EMPLAÇAMENT: CARRER DEL DOCTOR FLEMING, 4-6 CANTONADA AMB CARRER BORI I FONTESTÀ

DATA: PROJECTE NOVEMBRE 1984 – EXECUCIÓ : GENER 1985 / MARÇ 1987 (FINAL D’OBRA)

CLIENT/PROMOTOR: COMUNITAT DE PROPIETARIS RESIDENCIAL TORRE FLEMING S.A.

CONSTRUCTOR: GECSA, CONSTRUCTORA

ALTRES COLABORADORS: ANTONIO FONT ARELLANO, arqte., ANTONIO DURAN, arqte., JORDI BARÓ, arqte., VICTOR SERRA, arqte. tècnic, JORDI ARDEVOL, arqte. tècnic, CLAUDI

AGULÓ, DOLORS YLLA, ANA RAVAL, arqtes, ANTONIO SOLANAS, delineant.

PRESSUPOST (P.E.M.): 4.207.084,74 €

SUP. CONSTRUIDA: 17.960 m2 SOBRE RASANT – 3.200 m2 SOTERRANI


Edifici de vivendes, locals comercials i garatge disposat en forma de V, situant el vèrtex junt a l'Avinguda de Sarrià en el punt de trobada de la perllongació del carrer Entença i l'Avinguda de Sarria i disposant un dels seus costats apoyats en l'alineació del vial del carrer Dr. Fleming, buscant la seva continuitat espaial, i l'altre ortogonal al bloc existent sobre el carrer Bori i Fontestà, donant la façana al nou parc urbà contigu.

Espai lliure entre les dos ales de l'edifici i espai cobert en planta baixa en el vèrtex, essent la resta de la parcel.la espai lliure privat.

La composició de volums i imatge urbana resultant es la d'un edifici que, per la important superfície de sostre edificable, tingui el menor impacte visual, buscant que per la configuració en vèrtex del edifici aparèixi com un volum el més estret possible. El seu desenvolupament corb en l'extrem SE. pretén ésser a més l'entrega ortogonal del edifici a l'Avinguda de Sarria i la penetració entre el vèrtex i l'ala al llarg del carrer Dr. Fleming. Amb la voluntat de recollir el final del recorregut del carrer Anglesola es disposa allà el nucli central d'accés rodat i peatonal més important, frontissa en alçada entre les dos ales de l'edifici.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105