Sant Feliu. Blocs

SNFB_f01
SNFB_f02
SNFB_f03
SNFB_f04
bwd 1/4 fwd

 

SNFB_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOM: DOS EDIFICIS D’HABITATGES PLURIFAMILIARS DE 56 HABITATGES AL SECTOR”BON SALVADOR” 

EMPLAÇAMENT:   A SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA). AREA DELIMITADA PER LA CRTA. BV-2001, EL LIMIT DE TERME MUNICIPAL AMB SAN JOAN DESPI I ELS DARRERES DE LA FRANJA D’EDIFICACIÓ QUE DONA FRONT A LA CRTA. N-340- C. LAUREÀ MIRÓ- FINS EL C. CARRERETES.

DATA:  DESEMBRE 2006 (ACTUALMENT EN FASE D’EXECUCIÓ)

CLIENT/PROMOTOR:  YONET S.L.

CONSTRUCTOR: PARES S.L.

COLLABORADORS: JORDI PUJOL, CHRISTINE CORÉ, LAIA ESTEBAN, arquitectes

PRESSUPOST (P.E.M.):  6.573.956,06 €

SUP.CONSTRUIDA: 7.998,90 m2  (+APARCAMENTS 5.455,58 m2)

Aquest projecte d'habitatges desenvolupa les unitats A4 i A5 de l'ambit de planejament de la Modificació puntual del P.G.M. al sector "Bon Salvador".

La disposició i la seva volumetria esta determinada pel planejament vigent.

Així doncs el resultat final s´ha formalitzat mitjançant dos prismes rectangulars en alçada, retranquejats en alçada, amb un cos més baix (PB+5) situat al costat sud de l'ordenació. L'unitat A5 es recolza a sobre d'un cos en planta baixa que ocupa la totalitat de la parcel.la i que té previst un ús comercial. El conjunt d'aquest projecte té tres plantes de soterrani destinades a aparcament i traters, per tal de poder acomplir amb el número mínim de places requerit pel planejament i per tal de rentabilitzar els costos de fanomentació d'aquest bloc.

El projecte s'ha tractar d'una manera unitaria tant pel que fa a volumetria, tractament de façana, tipologies i tractament dels espais comunitaris.

En quan a les tipologies, cada unitat de projecte té una escala amb dos ascensors que serveixen a una planta tipus de quatre habitatges per planta en cada escala, amb programes funcionals de dos, tres i quatre dormitoris, sala d'estar-menjador, cuina, terrassa i dos banys amb l'excepció de la de dos dormitoris que només té un bany.

Les façanes que donen a sud són bastant obertes i permeables per tal d'aprofitar l'assolellament, les vistes, les terrasses i els jardins privats ja que totes les tipologies tenen en aquestes façanes les sales d'estar i els menjadors. Per tal de poder controlar aquesta permeabilitat es colocaran filtres (persianes, lames, toldos tipus "sun-screen",..).

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105