Habitatges Matadepera

MTP_f04
MTP_f05
MTP_f06
vista_04
bwd 1/4 fwd

 

MTP_p01
MTP_p02
MTP_p01
MTP_p02
bwd 1/2 fwd

 

NOM DE L’OBRA: 36 HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA A MATADEPERA (1a FASE)

EMPLAÇAMENT: ILLA SITUADA ENTRE L’AVINGUDA MAS SOT I ELS CARRERS BALMES, SANT QUIRZE I LA FLORIDA, AL MUNICIPI DE MATADEPERA (BARCELONA)

DATA: NOVEMBRE 2006 (actualment en fase d’execució)

CLIENT: AJUNTAMENT DE MATADEPERA

PROMOTOR: LLOC NOU

CONSTRUCTORA: SOLNESS (Grup Salas)

ALTRES COLABORADORS: Laura Garcia Hintze (arquitecta), Elisabeth Aguilar, Brufau-Cusó, estudio d’arquitectura S.L. (arqte. Tècnic), Arquiblau 5.5 S.L. (estructures), Ofingar Ingenieros S.L.

PRESSUPOST (P.E.M.): 1.618.821,39 € 

SUP. CONSTRUIDA: 3.947,61m2

El projecte s'organitza a partir d'una distribució homogènia de les tipologies dissenyades sobre el conjunt de la parcel.la fet que condiciona l'aparició d'una trama uniforme de recorreguts transversals i longitudinals que estructuren d'una forma clara i potent la seva imatge final.

Aquesta trama es distribueix en dos nivells (planta baixa i planta pis) i es connecta entre si a partir d'un sistema d'escales estrategicament disposat. D'aquesta manera s'aconsegueix que els habitatges situats en planta baixa (50% del total) tinguin accés a peu pla mitjançant itineraris practicables i resta d'habitatges, situats en planta pis, a traves de les escales i els ascensors corresponents. Dels habitatges situats en planta pis, 10 són de la tipologia "duplex". Els habitatges de planta pis als que es pot accedir a través d'ascensor son "visitables". Tots els habitatges disposen de ventilació creuada.

El model d'ocupació plantejat permet projectar els espais lliures de forma lligada als diferents recorreguts peatonals amb la corresponent reducció dels seus costos d'urbanització; les zones properes als carrers a on es preveu la plantació d'arbres se situen fora de l'àmbit d'ocupació de l'aparcament soterrat.

Pel que fa a la circulació rodada i xarxa d'aparcaments, es proposa el sistema d'aparcaments soterrats connectats entre les dues fases el que permet reduir el numero d'entrades i sortides i es preveu un aparcament en superficie al llarg dels carrers de Balmes i de Florida. En aquesta fase, es construirà un aparcament de 36 places, 4 de les quals seran adaptades per minusvalids. Es reservarà un espai en la planta soterrani per trasters, amb un total de 18 trasters en la planta semi-soterrani i 18 en la planta soterrani amb un traster comunitari.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105