Habitatges Mallorca

MA_f05
MA_f06
MA_f07
bwd 1/3 fwd

 

MA_ap01_
MA_ap02_
MA_ap03
MA_ap04
MA_f01
MA_f02
MA_f03
bwd 1/7 fwd

 

NOM DE L’OBRA: EDIFICI ENTRE MITGERES DE 30 HABITATGES, 3 LOCALS, 5 OFICINES I APARCAMENT

EMPLAÇAMENT: CARRER MALLORCA núm. 376-380, BARCELONA

DATA: JUNY 2007 (ACTUALMENT EN FASE D’EXECUCIÓ))

PROMOTOR/CONSTRUCTOR: METRO-3, S.A.

ALTRES COLABORADORS: Laia Esteban Claret (arquitecta), Jordi Pujol i Liñán (arquitecte).

 PRESSUPOST (P.E.M.): 1.489.527,81 euros

SUP. CONSTRUIDA: 3.995,81 m2

El projecte es desenvolupa en planta baixa i altell, amb la previsió de tres locals sense ús específic i cinc oficines amb accés directe al pati interior d'illa, cinc plantes amb sis habitatges per replà i dues plantes soterrani d'aparcament.

A la planta baixa, trobem l'accés dels vehicles a l'aparcament, 3 locals, així com la porteria amb accés de vianants a l'aparcament, el nucli vertical per accedir als habitatges, i l'accés a les 5 oficines que tenen sortida al pati interior.

A les cinc plantes següents de l'edifici s'han previst sis habitatges per replà, tres davant i tres darrera, dos habitatges d'un dormitori i quatre habitatges de dos dormitoris. Els habitatges que donen a pati d'illa disposen de balcons oberts a l'interior.

La façana al carrer Mallorca, peça important d'aquest edifici ja que està situada molt a prop de la Sagrada Familia i pertany a l'Eixample de Barcelona, intenta fer una interpretació moderna de les condicions intrínseques de la "tipologia eixample", projectant al dictat de la rigorosa normativa que regeix en aquesta zona.

Aquesta façana compleix una sèrie de requisits normatius com ara el seu tractament pla i simètric, reforçat per la presència d'unes lames verticals de fusta que provoquen un joc de "codi de barres" amb els forats de les fusteries.

La planeitat de la façana, en aquest cas i al fil del que permet la ordenança, es justifica des del desdoblament del propi pla de referència de l'illa amb un altre pla situat a 45 cm. El tractament diferencial dels dos plans (pedra pel pla de referència i fusta i vidre pel pla volat) reforça aquest concepte de doble planeitat.

Un sistema de protecció de les finestres previst a partir del desplaçament horitzontal de les lames personalitza l'edifici, tot facilitant la protecció del sol de ponent mentre que es potencien les vistes cap a la Sagrada Familia. 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105