COAATM

COAATM_01
COAATM_02
COAATM_03
COAATM_04
COAATM_05
COAATM_06
COAATM_07
COAATM_08
COAATM_09
COAATM_10
COAATM_11
COAATM_12
COAATM_13
COAATM_14
COAATM_15
COAATM_16
COAATM_17
COAATM_18
COAATM_19
COAATM_20
COAATM_21
bwd 01/21 fwd

 

COAATM_02_planta baja
COAATM_03_planta entreplanta
COAATM_04_planta primera
COAATM_05_planta segunda
COAATM_06_planta tercera
COAATM_07_planta cuarta
COAATM_08_planta cubierta
COAATM_09_alzado1
COAATM_10_alzado2
COAATM_11_secciones
bwd 01/10 fwd

 

NOM DE L´OBRA: REHABILITACIÓ I REFORMA DEL COLEGI OFICIAL D´ APARELLADORS I ARQUITECTES TÉCNICS DE MADRID (COAATM)

EMPLAÇAMENT: A Coruña, Galicia.

COLABORADORS: Diaz y Diaz Arquitectos.

DATA: 2004

CLIENT/PROMOTOR: COLEGI OFICIAL D´ APARELLADORS I ARQUITECTES TÉCNICS DE MADRID (COAATM)

CONSTRUCTOR: FERROVIAL

PRESUPOST (P.E.M.): 5.000.000 €

SUP. CONSTRUIDA: 4200 m2

La idea generadora del projecte arquitectònic ha estat, ateses les característiques de l'edifici a rehabilitar, evidenciar la seva planta canònica generada al voltant d'un nucli central format pels dos patis i l'escala principals i, conseqüentment, amb l'objectiu de dotar de coherència al seu conjunt , es va decidir limitar i uniformar l'aportació de detalls, acabats i textures, en un marc de solidesa i qualitat, d'acord amb la categoria de l'edifici.

El nucli central de patis i escala principals constitueix l'element al voltant del qual s'organitza i desenvolupa la planta de l'edifici, per la qual cosa es va decidir revestir en el seu interior amb un empanelats de fusta de "bambú" que, a causa del seu exotisme i color, contrasta fortament amb la resta de les parets, pintades de color blanc amb l'objectiu de potenciar l'entrada de la llum natural en els espais interiors, emfatitzant la seva alçada i potenciant les seves condicions d'habitabilitat

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105