Novo edificio xudicial en Huércal - Overa

01
02
03
04
05
06
bwd 1/6 fwd

 

JHO_01_alzado norte
JHO_02_alzado este
JHO_03_alzado oeste
JHO_04_alzado sur
JHO_05_planta baja
JHO_06_planta primera
JHO_07_planta s?tano
JHO_07_planta sÁtano
JHO_08_secci?n longitudinal
JHO_08_secciÁn longitudinal
bwd 01/10 fwd

 

NOME DA OBRA: CONCURSO PARA A NOVA SEDE XUDICIAL EN HUÉRCAL – OVERA. ALMERÍA

EMPLAZAMENTO: - Huércal – Overa. Almería

DATA: Setembro 2010

CLIENTE/PROMOTOR: JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSTRUCTOR: ______

PRESUPOSTO (P.E.M.): 346.500 €

SUP. CONSTRUIDA: 3.190 M2

O edificio integrase no entorno e na parcela adoptando unha volumetría limpa e clara, un edificio que a pesar de volcarse cara o seu interior, para se protexer do clima organizándose entorno a 3 PATIOS, relacionase có exterior mediante unhas caixas abertas, que sobresaíndo do volume principal, quedan en voo sobre o espacio público exterior, convertese así en un hito e punto de referencia no lugar.

Este proxecto ten un forte carácter introvertido có propósito de conseguir espacios nos que a luz estea moi presente, pero de unha maneira controlada. Ademais, esta característica de edificio pechado en si mesmo proporciónalle unha privacidade que consideramos importante e necesaria nesta tipoloxía.

As alcazabas, fortaleza típica do sur de España, son unha edificación que teñen como obxectivo defenderse do exterior, queremos en noso proxecto reinterprete este concepto pechándonos á disparidade arquitectónica do entorno.

Un dos elementos principais desta tipoloxía edificatoria é a sala de vistas, polo tanto concibiuse o proxecto entorno a estes elementos dotándolles dun carácter singular traducíndoos nos 3 PATIOS na planta superior, de maneira que nos proporcionan a posibilidade de introducir luz natural que as articula como espacios máis agradables.

Con estes espacios abertos introducimos o lenguaxe do patio andaluz tradicional. Estes hitos singulares no noso proxecto convértense nos pulmóns do edificio creando uns lugares de vexetación, que proporciona entrada de luz natural, e ventilación.

A introducción da natureza no edificio non se limita unicamente a estes recunchos, senón que creamos unha praza como saída da sala de vodas que conecta o edificio có espacio verde adxacente, esta praza adquire un carácter íntimo o quedar envolta polo edificio.

No interior do edificio os espacios públicos articúlanse como caixas que brotan do edificio sobre a trama urbana. Un destes elementos crece para recibirnos convertese así no acceso principal do edificio.

Para a pel do edificio empregase un ladrillo cerámico cun sistema de fachada trasventilada, no que podemos destacar unha celosía no zócalo do edificio que proporciona luz e ventilación ás estancias situadas no soto.

As características intrínsecas do material o converten no idóneo polas súas grandes prestacións térmicas, que se melloran gracias á cámara de aire propia do sistema constructivo.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105