Lonja Ribeira

LRB_01
LRB_02
LRB_03
LRB_04
LRB_05
LRB_06
LRB_07
LRB_08
LRB_09
LRB_10
LRB_11
LRB_12
LRB_13
bwd 01/13 fwd

 

LRB_001_planta sotano
LRB_002_planta baja
LRB_003_planta primera
LRB_004_planta segunda
LRB_005_planta cubiertas
LRB_006_secciones longitudinales
LRB_007secciones longitudinales
LRB_008_alzados
LRB_011_esquemas funcionales
bwd 1/9 fwd

 

NOM DE L´OBRA: CONCURS PER UNA NOVA LLOTGE DE RIBEIRA

COLABORADORS: COTECNO. JACOBO GUILLÉN (ingeniero)

EMPLAÇAMENT: Ribeira, A Coruña. Galicia.

DATA: 2010

CLIENT/PROMOTOR: PORTOS DE GALICIA

CONSTRUCTOR: ______

PRESUPUEST (P.E.M.): 13.190.250 €

SUP. CONSTRUIDA: 25.850 m2

La llotja s'articula en dues peces clares.

D'una banda un volum en U que agrupa totes les sales tècniques i socio-administratives de la llotja i d'altra banda un conjunt de 5 volums longitudinals que contenen els mòduls d'exportadors.

Ambdues peces s'uneixen en un mateix conjunt arquitectònic mitjançant un mateix llenguatge tectònic de sòcol de formigó, que envolta tota la planta baixa, mentre que a la coberta la unió entre elles es realitza mitjançant cobertes planes de formigó i pavès que cobreixen els passadissos de circulació del edifici, proporcionant-los llum natural com a sistema sostenible.

Aquestes dues peces es diferencien d'una manera notable, no només quant a les seves volumetries, com apuntàvem, sinó també mitjançant el tractament de les seves cobertes que tot i fer servir el mateix material, el zinc, aquest s'aplica amb dos sistemes constructius diferents, aconseguint així dos llenguatges diferents per a cada peça, potenciant la lectura del funcionament de l'edifici exteriorment.

El primer sistema constructiu es tracta d'un ancoratge mecànic de petites peces romboïdals de zinc, que simulen un escamat a la coberta del volum en U.

El segon sistema són safates de zinc ancorats mecànicament al suport, que donen una continuïtat longitudinal a les cobertes dels mòduls, baixant a façana a la part posterior d'expedició.

La peça en U, "el peix", es compon de tres parts contínues tant en la seva coberta, com en la seva organització funcional i espacial interior.

Pel que fa al conjunt dels cinc volums que contenen els mòduls d'exportadors funciona comunicant a cada un d'ells a la peça en U mitjançant dos passadissos laterals, de 4 metres de crugia, que es divideixen en passadís de net i passadís de brut, entenent per passadís de net, aquell passadís pel qual circula el peix ja tractat per a la seva expedició, i per passadís de brut aquell pel qual circula el peix sense tractar procedent de l'exposició. Cada un dels passadissos, com apuntàvem anteriorment té una coberta de formigó amb laterals de pavès per a l'entrada de llum.

Cada un dels passadissos de brut procedeix d'un passadís longitudinal que els uneix amb l'exposició. Mentre que els passadissos de net desemboquen al passadís d'expedició, generant-se així un esquema de funcionament en "espina de peix".

Contemplant que part dels exportadors són minoristes que no posseeixen el seu propi mòdul per al tractament del peix, s'habilita una zona d'expedició en la que compten amb tots els serveis per realitzar el tractament del peix per a la seva expedició. Aquesta zona es reflecteix en l'edifici allargant una de les peces longitudinals.

Les cobertes d'aquests volums longitudinals es desenvolupen en dents de serra de zinc, que permet l'entrada de llum natural als mòduls com a sistema sostenible. Aquesta llum natural és homogènia i sense incidència solar, ja que es tracta d'una orientació nord, de manera que s'evita l'escalfament del local, el que aconsegueix ajudar a la climatització dels espais freds de planta baixa.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105